Jaké jsou nevýhody, když má nájemce trvalý pobyt na adrese pronájmu? 

22.06.2024

Pokud máte na své adrese nahlášený trvalý pobyt osoby, která není členem vaší rodiny, může to mít několik nežádoucích důsledků. Nejzávažnější z nich je riziko exekuce. Exekuce je právní proces, kterým věřitelé vymáhají své pohledávky prostřednictvím zabavení majetku dlužníka. Pokud má dlužník trvalý pobyt na vaší adrese, exekutor může přijít do vašeho domova a pokusit se zabavit majetek s cílem uspokojit věřitele.

Jak se můžete tomuto riziku bránit a jak prokázat, že majetek patří vám a ne dlužníkovi? Čtěte dál informace pod videem.

Jaké jsou důsledky?

Když exekutor přijde do vašeho domova na základě trvalého pobytu dlužníka, může začít zabavovat movitý majetek, který najde v bytě nebo domě. Tento majetek může zahrnovat elektroniku, nábytek, šperky a další cennosti. Pokud nedokážete prokázat, že tento majetek patří vám, může být zabaven a následně prodán v dražbě, aby byly uspokojeny pohledávky věřitele.

Jak se bránit?

1. Doklady o koupi: Uchovávejte faktury, účtenky a další doklady o koupi movitého majetku. Tyto dokumenty by měly jasně uvádět vaše jméno jako kupujícího. Pokud máte majetek pořízený online, nezapomeňte si uchovat elektronické potvrzení o nákupu.

2. Svědecké výpovědi: Pokud nemáte doklady o koupi, mohou pomoci svědectví jiných osob, které mohou potvrdit, že majetek patří vám. Tyto svědecké výpovědi by měly být ideálně písemné a ověřené notářem.

3. Fotografie: Pořiďte fotografie majetku ve vašem domově a označte je datem. Fotografie mohou sloužit jako doplňující důkaz při prokazování vlastnictví.

4. Smlouvy: Pokud jste si nějaký majetek pronajali nebo zapůjčili, mějte připravené nájemní nebo půjčovní smlouvy, které jasně uvádějí, že majetek patří jiné osobě nebo firmě.

5. Inventář: Zaznamenejte si majetek ve svém domově a uchovávejte tento seznam aktuální. Tento inventář by měl obsahovat popis jednotlivých položek, jejich hodnotu a datum pořízení.

6. Právní pomoc: V případě, že se exekutor pokusí zabavit váš majetek, můžete se obrátit na právního zástupce, který vám pomůže při jednání s exekutorem a při obraně vašich práv.

Co dělat předem?

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout těmto problémům, je předem pečlivě zvážit, komu umožníte nahlásit si trvalý pobyt na vaší adrese. Pokud už máte někoho s trvalým pobytem u vás a víte, že má dluhy nebo je v exekuci, můžete se pokusit dohodnout na změně trvalého pobytu této osoby. Pokud není ochotna spolupracovat, můžete se obrátit na místní úřady a požádat o zrušení trvalého pobytu této osoby na vaší adrese, avšak to může být právně složité a časově náročné.

Pamatujte, že mít někoho s trvalým pobytem na vaší adrese může mít dalekosáhlé důsledky, a je důležité se na takovou situaci připravit a vědět, jak se bránit proti případným exekucím. Pečlivé vedení dokumentace a právní povědomí jsou klíčem k ochraně vašeho majetku.

Nejlepší je se pokusit těmto věcem předcházet:

Dbejte na pečlivý výběr nájemce, při výběru pokládejte zásadní otázky, nájemce prověřte a při sepisování nájemní smlouvy nezapomínejte na předávací protokol. Jaké otázky pokládat, kde nájemce prověřit a jak má vypadat předávací protokol najdete v mých předešlých videí na Instagramu, FB nebo TikToku.