Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Je nájemce povinný byt před odevzdáním vymalovat? 

03.01.2024

Je nájemce povinný byt před ukončením nájmu vymalovat? Předání bytu je vhodné řešit dopředu v nájemní smlouvě.

V praxi bývá často sporem, zda musí nájemce na závěr nájemního vztahu byt vymalovat či nikoliv. To záleží na nájemní smlouvě. Pokud je v ní uvedeno, že má nájemce tuto povinnost, tak ano. Když nájemce navíc změní barvu výmalby, musí před odchodem vymalovat stěny bytu původní barvou. 

Nejen pro tento případ je dobré vyhotovit protokol o převzetí bytu a předání pronajímateli zpět.

Předávací protokol by měl navíc obsahovat fotodokumentaci či videonahrávku. Pomůže to lépe porovnat stav bytu na začátku a na konci nájmu. Při předání bytu se také přihlíží na stav odpovídající běžnému opotřebení.