K trvalému pobytu nájemce souhlas pronajímatele nepotřebuje!

21.01.2024

Spoustu majitelů nemovitostí řeší to, že si nepřejí, aby si nájemci zřizovali trvalý pobyt na adresu pronájmu. 

Často také toto jejich přání vnesou do nájemní smlouvy jako zákaz. Mnohdy ale netuší, že nemohou nájemci zakázat zřídit si trvalý pobyt na adresu pronájmu.

Toto ustanovení tedy ve smlouvě neplatí.

Navíc pronajímatelé mnohdy ani netuší, že nájemce jejich souhlas nepotřebuje. Na příslušném úřadě mu stačí pouze předložit nájemní smlouvu.


Máte nějaké dotazy na toto nebo jiné téma? Ozvěte se nám.