Děkujeme za vyplnění formuláře. Brzy se vám ozveme!

Víte, že je velmi důležité předcházet problémům, aby nájemní vztah správně fungoval?

My jsme specialisté na nájemní bydlení a víme, že je velmi důležité:

  • Vytvořit hezkou inzerci.
  • Dobře vybrat vhodného nájemníka.
  • Správně nastavit Nájemní smlouvu.
  • Mít dobře připravený předávací protokol.
  • Udělat fotodokumentaci při předání nemovitosti.
  • Pravidelně s nájemníky komunikovat.
  • Pravidelně kontrolovat stav nemovitosti.
  • Dle legislativy provádět roční vyúčtování.